Prirodoslovna tehnička škola - Split

Prirodoslovna gimnazija

Gimnazija kao općeobrazovna škola svakom učeniku omogućava razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultete.

Program prirodoslovne gimnazije novi je program koji posebno dobro priprema učenike za studij na prirodoslovnim fakultetima.